T?o ra

Th?i trang thu?c v? b?n

So v?i quá kh?, nh?n hi?u th?i trang c?a ng??i tiêu dùng trên toàn c?u bay gi? c?n tìm hi?u v? ng??i tiêu dùng mu?n gì,thích gì, kh?ng thích gì,thích mua s?m ? ?au và cách mua s?m.Ng??i tiêu dùng có nhi?u l?a ch?n, vì v?y c?ng ty c?n ph?i chia nh? th?ng tin th?i trang ?? hi?u ng??i tiêu dùng.Cùng v?i nh?n hi?u và phong cách càng ngày càng h?n ??n, ngày càng có nhi?u ng??i tiêu dùng có xu h??ng th? tr??ng xuyên, chia, và ??i v?i nh?ng khách hàng mua s?n ph?m c? th? ph? thu?c vào s? trung thành c?a th??ng hi?u th?i trang v?i th? tr??ng tr? nên ngày càng ph?c t?p.

Giúp ?? ngành c?ng nghi?p bal? túi xách B??c vào ???ng s?t nhanh t? ??ng

Trong n?n kinh t? toàn c?u và nhu c?u c?a th? tr??ng thúc ??y phát tri?n d??i, g?n 10 n?m, Trung Qu?c phát tri?n th? tr??ng ngành bal? túi xách nhanh chóng và nhu c?u ngày càng t?ng c?a doanh nghi?p, khi?n h?u h?t luggage lên qu? ??o phát tri?n nhanh.

H? tr? doanh nghi?p nhà c?a linh ho?t ?ng tùy bi?n

Ng??i tiêu dùng ngày càng tr? trong nhóm th? tr??ng m?i n?i: nhà c?a, ?? ??c cá nhan nh?ng n?m 80 và 90 ng??i tiêu dùng ?u sinh ra, gi?i tr? thích ?? ??c cá nhan l?a ch?n theo s?n ph?m thi?t k?, ?ang trong quá trình theo ?u?i  t?t h?n, và có nhi?u h?n. Và yêu c?u ch?t l??ng d?ch v? r? ràng, tùy ch?nh n?i th?t phù h?p v?i xu h??ng c?a th? tr??ng là h??ng phát tri?n "tr?".

H? tr? Trung Qu?c N?i th?p o t? doanh nghi?p c?t cánh

Ngành nghi?p ? t? ngày nay ?ang phát tri?n r?t m?nh.Vi?c th?a m?n v? màu s?c và thi?t k? lo?i v?t li?u cho chi?c xe ?i ??u.Ngay c? trong giai ?o?n ??u c?a quá trình phát tri?n, các nhà cung c?p c?ng ???c yêu c?u có trình ?? cao và s? uy?n chuy?n và kh? n?ng ?áp ?ng nhanh chóng.Ngành c?ng nghi?p ? t?, nhà cung c?p ?ang ph?i ??i m?t v?i áp l?c r?t l?n, vì h? ph?i cung c?p s?n ph?m ch?t l??ng t?t h?n, ch?t l??ng s?n ph?m thi?t b? tr?c tr?c, l?i hay khi?m khuy?t có th? d?n ??n thi?t h?i kinh t? l?n.

T?p Trung Vào Chuyên Nghi?p

.

V? chúng t?i

PGM ?? c?ng hi?n cho ngành c?ng nghi?p th?i trang, ngành c?ng nghi?p sofa,n?i th?t ot?, l?u,túi ng? vv...c?a ?? dùng du l?ch, ?? ch?i vv...Cung c?p ??y ?? nhu c?u s?n ph?m t? thi?t k?,3D runway,l?p ráp, t? ??ng b? li?u, s? ??,k? thu?t in s?,c?t m?u và tr?i v?i t? ??ng,c?t v?i t? ??ng cho các ngành c?ng nghi?p v?t li?u m?m.

Khách Hàng PGM

PGM Trên Toàn Th? Gi?iPGM lu?n gi? t?p ??u chau ?u v? gi?i pháp c?ng ngh? ,Thi?t b? nh?p kh?u c?a Y, ??m b?o ch?t l??ng t?t nh?t và hi?u qu?, và

Lu?n ??ng ??u chau au v? c?ng ngh? c?t 2D and 3D CAD, th?c hi?n m?nh m?.Th?c t? ?o visual trình bày.

??n nay, PGM ?? có nhi?u h?n 30 qu?c gia cung c?p d?ch v? hàng ??u c?a C?ng ty và có h?n200 tr?m ph?c v? trên toàn th? gi?i. Khách hàng s? d?ng d?ch v? thu?n ti?n h?n trên toàn th? gi?i.


PGM Tin T?c

浙江6十1开奖号码查询 捕鱼达人3怎么玩不了了 山东十一选五一定牛 重庆幸运农场走势图 大地棋牌手机版二维码 贵州麻将规则 新疆18选7的开奖号 香港麻将三辣是什么意思 22选5河南最新开奖时间 电子基盘麻将手机版 山东十一选五任二遗 吉林市快三走势图 浙江体彩6 1开奖查询官网 都汇棋牌? 江苏快3人工全天计划 sg飞艇是全国统一开奖吗 北京28单双预测